Tervetuloa Kolumbus-chihujen kotisivuille


Katri Rantanen, Nummela, Uusimaa
Puh. 040 - 869 8667 (vain puhelut)
e-mail: etunimisukunimi (at) iki.fi

Me Facebookissa


Chihuahuan pennun luonteen kehityksestä

Perimän antamat rakennuspalikat

Koiran luonne on osittain perinnöllinen ominaisuus, muutoin kaikilla koiraroduilla olisi samanlainen luonne. Kultainen noutaja, dobermann ja chihuahua taatusti kuitenkin eroavat toisistaan luonteensa osalta, jos myös ulkomuodollisestikin. Kaarina Kauhala mainitsee kirjassaan "Koiran villit sukulaiset" kesyn koiran olevan luonteeltaan kuin villikoiran pentu, joka ei kasva koskaan aikuiseksi pedoksi. Aikuinen villikoira on älykäs luonnossa selviytyjä. Pennut sen sijaan ovat huolettomia ja leikkisiä, jotka vaativat koiralauman muilta jäseniltä ohjausta ja huolenpitoa. Aikuistuessaan niistäkin tulee älykkäitä petoeläimiä. Tämä selittänee sen miksi ne älykkäimmät chihuahuat ovat puutteellisesti koulutettuina juuri niitä ongelmallisimpia chihuja. Kaarina Kauhalan mukaan kesyn koiran luonteen periytyvällä osalla vaikuttaisi olevan taipumus lähestyä aikuisen villin koiraeläimen luonnetta, jos jalostuksessa ei kiinnitetä riittävästi huomiota jalostukseen käytettävien koirien luonteeseen.

Rakennuspalikka "emokoira"

Perimän lisäksi koiran käyttäytymiseen ja luonteen kehittymiseen vaikuttavat pentua ympäröivät olosuhteet. Ympäristötekijöiksi voidaan mainita pennun emä ja pennun kokemukset sekä kasvattajan että uuden omistajansa luona. Emän tulee olla terve ja hyväkuntoinen voidakseen siirtää pennuilleen riittävästi ravinteita normaalin kasvun takaamiseksi. Joidenkin ravintoaineiden puutokset tai liikamäärät voivat aiheuttaa käytöshäiriöitä. Lisäksi nartun tulee olla luonteeltaan tasapainoinen ja rauhallinen. Hermostuneen nartun vastasyntynyt pentu voi olla jo valmiiksi erittäin stressaantunut, sen saatua istukan kautta stressihormoneita emänsä verenkierrosta. Myöhemmin hermostunut narttu voi rauhattomasti liikehtiessään vahingoittaa pentuja astumalla tai hyppäämällä niiden päälle. Pennulle tuotettu kipu tuskin on omiaan ainakaan parantamaan pennun luonnetta.

Tärkeä leimautumis-palikka

Syntyessään pentujen korvat ja silmät ovat sulkeutuneet. Rauhallinen ja sopivan lämpöinen pesä, jossa on pennuille riittävästi ruokaa tarjolla (emon maitopankit), on ihanteellinen pentujen ensivaiheen kehittymiselle. Parin, kolmen viikon kuluttua syntymästä aukeavat pentujen silmät ja korvat. Tätä tapahtumaa seuraavat muutamat viikot ovat tärkeimpiä pentujen luonteen kehittymiselle. Silloin pennut leimautuvat omaan lajiinsa, ihmisiin sekä muihin olentoihin, joita kohtaavat tänä aikana. Pennut oppivat pitämään näitä luonnollisina ystävinään. Tänä aikana tehdyt virheet ja puutteet koiran kasvatuksessa eivät ole korjattavissa koko koiran elinaikana. Jos kesynkään koiran pentu ei näe ihmistä tuona aikana, tulee pennusta villieläimen kaltainen luonteeltaan. Voimakkain leimautumisikä on kolme - kuusi viikkoa pentujen syntymästä, jonka jälkeen leimautumiskyky pennuilla laskee jyrkästi. Pentujen tulisi tänä aikana tavata useita erilaisia ihmisiä ja niitä tulisi esim. pitää runsaasti sylissä, jos halutaan niiden myös aikuisena nauttivan sylissä olosta. Samoin pentujen leikkeihin tulisi varata virikkeellisiä ja monen näköisiä leluja, jotta pennut tottuvat erilaisiin muotoihin ja ääniin. Monet chihuahuanartut ovat erinomaisia emoja, jotka huolehtivat pennuistaan näiden jo täytettyä seitsemänkin viikkoa. Pentujen siirtyessä kiinteään ravintoon nousee myös niiden luontainen kiinnostus ympäristöä kohtaan. Jos tämä tapahtuu kovin myöhään, on voimakkaimman leimautumisen ikä saattanut mennä ohitse. Luonnossa koiraeläimet eivät voimakkaan leimautumisen kautenaan tapaa muun lajin edustajia. Tämä on luonnon keino estää lajien sekoittumista.

Sosiaaliset taidot

Osittain yhtä aikaa leimautumisen kanssa pentuja seuraa voimakas sosiaalisen kehityksen kausi. Ensin pennut oppivat viestimään: mm. haukkumaan ja heiluttamaan häntäänsä. Vähitellen pennut oppivat koirien välistä viestintää telmiessään pentuesisarustensa ja aikuisten koirien kanssa, ryhmässä elämisen taitoja. Siis myös ymmärtämään niitä viestejä. Ja - seurustellessaan ihmisen kanssa, ne oppivat viestimään myös ihmisen kanssa. Ranskalaisten tutkijoiden mukaan varsinaisten ryhmässä elämisen taitojen oppiminen alkaa seitsemän viikon iästä eteenpäin. Luovutuksen jälkeen uudessa kodissaan chihuahuan pentu harvoin tapaa samankokoista leikkiseuraa muista koirista. Seurauksena voi olla sosiaalisten taitojen vajaakehitys. Chihuahua, joka ei ole oppinut ymmärtämään koirien välistä kehittynyttä ruumiinkieltä, ajautuu myöhemmin ristiriitatilanteisiin muita veljiään herkemmin. Tästä syystä kymmenen viikon ikä olisi suositeltavampi chihuahuan pennun luovutukseen kuin seitsemän viikon ikä, joka on Suomen Kennelliiton määrittelemä alaikäraja luovutettavalle pennulle.

Katri Rantanen

Kirjallisuutta:
Hautala, Kaarina 2000. Koiran villit sukulaiset. WSOY, Juva. Marjanen, Helvi & Soini, Sylvi 1998.
Kivennäisaineiden ja vitamiinien merkityksestä. Viides, uudistettu painos. Suomen terveyskirjat Oy.
TV-dokumentti: On recherche chien adapte (Halutaan hyvätapainen koira) Osa 1. Production CentFe audio-visuel des Facultés Universaires de Namur

Copyright 2000-2018 Katri Rantanen. All rights reserved.

Web desing & maintenance: KatrixDesign.com